Welkom bij
Stichting Mayoung

Wie zijn wij?

Onze visie

Stichting Mayoung is een particulier wooninitiatief, dat 7 x 24 uurs begeleiding biedt in Beschermd/Beschut wonen en daarnaast bieden wij individuele specialistische begeleiding. 
 
Wij richten ons voor wat betreft het Beschut wonen en de specialistische begeleiding op personen vanaf 18 jaar (tot en met volwassenen) met psychologische, psycho sociale en/of gedragsproblematiek, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen. 

Meer weten

Onze missie

Wij zien het als onze missie herstel van zelfredzaamheid te bevorderen bij (jong)volwassenen met als uiteindelijk doel duurzaam herstel en zelfstandige re-integratie. Wij richten ons in onze begeleiding op het aanleren van een nieuwe levensstijl en het duurzaam onder controle krijgen van coping systemen.