Welkom bij
Stichting Mayoung

Wie zijn wij?

Onze visie

Stichting Mayoung is een particulier wooninitiatief, dat 7 x 24 uurs begeleiding biedt in Beschermd/Beschut wonen en daarnaast bieden wij individuele specialistische begeleiding. 
 
Wij richten ons voor wat betreft het Beschut wonen en de specialistische begeleiding op personen vanaf 18 jaar (tot en met volwassenen) met psychologische, psycho sociale en/of gedragsproblematiek, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen. 

Meer weten

Family Vibe

Na het opzetten van het particuliere beschermd wonen project, wat inmiddels al bijna 10 jaar bestaat, ontstond de vraag om ook in de stap erna te voorzien. Hieraan hebben wij inmiddels invulling gegeven, restaurant Family Vibe. 

De ruimte kan ingezet worden voor besloten feesten, vergaderingen, bijeenkomsten en één keer per maand gaan wij open voor publiek met muziek, hapjes en een drankje. 

Wij geloven dat ons succes mede veroorzaakt wordt door het inzetten van mensen die bij ons hebben gewoond of een traject hebben gevolgd en daarna ook voor ons zijn gaan werken. Zo bestaat het netwerk waar je op terug kunt vallen niet alleen uit hulpverlening wat als zeer positief ervaren wordt.