Over ons

Stichting Mayoung is een particulier wooninitiatief, dat 7×24 uurs begeleiding biedt in Beschermd/Beschut wonen en daarnaast bieden wij individuele specialistische begeleiding. Wij richten ons voor wat betreft het Beschut wonen en de specialistische begeleiding op personen vanaf 18 jaar (tot en met volwassenen) met psychologische, psycho sociale en/of gedragsproblematiek, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Ons doel is het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid bij jongeren en volwassenen met als uiteindelijk doel duurzaam herstel en zelfstandige re-integratie. Wij geven zinvol invulling aan de tijd tussen ontslag opname kliniek (detox), diagnostisch onderzoek en een aanvullend benodigde behandeling. Wij motiveren bewoners om aan zichzelf te blijven werken, helpen hen sober te blijven en begeleiden hen aan het eind van hun behandeling door naar een zelfstandige woonplek met ambulante begeleiding en waar mogelijk naar opleiding en/of werk

Directie Stichting Mayoung

Onze doelgroep kampt vaak al jaren met haar problemen, heeft regulier veelvuldig hulp gehad die niet afdoende is gebleken en verwordt daardoor tot draaideur cliënten. Ook kan het zijn dat men al jaren kampt met dezelfde problemen maar dat dit nooit als zodanig is onderkent, omdat de cliënt een sterk coping systeem heeft ontwikkeld, niet zelden in combinatie met een verslaving. Vaak wordt het coping systeem veroordeeld en kijkt men niet meer naar de onderliggende problematiek. Door het gedrag van de cliënt haakt het sociale netwerk uiteindelijk af en ontbreekt zo ook de sociale controle. Onze doelgroep wordt aangemeld door organisaties die bevestigen dat die doelgroep het zonder extra steun (begeleid wonen) op dit moment in de maatschappij (nog) niet kan redden.

 

Wij begeleiden onze cliënten in en naar individuele, passend op maat gesneden hulp, zowel intern als extern. 

Intensieve Ambulante Begeleiding

Naast het 24/7 traject biedt Stichting Mayoung inmiddels de mogelijkheid om een intensiever ambulant traject te doorlopen. Het traject richt zich op participatie met als doel het aanleren van een dagritme, het hebben en onderhouden van sociale contacten en het opdoen van vaardigheden. 

Het traject is op maat en daardoor zo effectief mogelijk op jouw hulpvraag afgestemd. Je neemt hierin, samen met bewoners, deel aan de intern gegeven trainingen en krijgt persoonlijke gesprekken waarin jouw doelen centraal staan. Ook het deelnemen aan taken en opstap naar arbeidsparticipatie behoort tot dit traject. Je bent hiervoor minimaal vier dagen beschikbaar en op onze locatie aanwezig en hebt toestemming nodig van afdeling WMO van de Gemeente Ede. 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.