Naast beschermd/begeleid wonen bieden wij ook individuele specialistische begeleiding. Dat kan in vele vormen worden aangeboden, al naar gelang van de behoefte van de cliënt: ook hier bieden wij maatwerk.

Gedurende de begeleiding bieden wij diverse componenten aan waar men niet alleen fysiek bezig wordt  gehouden, maar waar wij ook het nodige doen om de bewoner bij de les houden qua gedragsverandering onderdelen. (Zowel voor bewoners als ambulante cliënten is dit noodzakelijk, omdat aangereikte verandermogelijkheden snel wegzakken en oud gedrag nu eenmaal makkelijker is dan verandering).

Onderdelen van dagelijkse begeleiding bij ons zijn onder meer:

  • Individuele gesprekken
  • Mogelijkheid tot begeleid sport & spel
  • Crisis en Incidenten Beheersing, CIB
  • Mogelijkheid tot creatieve begeleiding zoals bijvoorbeeld beeldhouwen, schilderen, houtbewerking, kleding maken etc.
  • Verbale en Non Verbale Communicatie, VNVC training
  • Begeleiding in huishoudelijke taken
  • Tuinieren