Als het zover is dat de cliënt ons wooninitiatief kan verlaten, blijven wij hem/haar minimaal nog 12 maanden ambulant begeleiden. Zolang de cliënt nog geen volledige baan heeft blijft hij/zij bij ons dagelijks begeleiding volgen. Wij vinden het erg belangrijk dat de cliënt na het verblijf bij ons nog steeds kan terugvallen op ons en op de oud medebewoners. Wij streven ernaar zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen in te zetten. Wij helpen hen aan een opleiding en daar waar mogelijk krijgen zij een contract. Zo borgen wij de duurzame terugkeer in de maatschappij en zijn daar zelf ook een actieve speler in.

Gedurende de begeleiding bieden wij diverse componenten aan waar men niet alleen fysiek bezig wordt  gehouden, maar waar wij ook het nodige doen om de bewoner bij de les houden qua gedragsverandering onderdelen. (Zowel voor bewoners als ambulante cliënten is dit noodzakelijk, omdat aangereikte verandermogelijkheden snel wegzakken en oud gedrag nu eenmaal makkelijker is dan verandering).

Onderdelen van dagelijkse begeleiding bij ons zijn onder meer:

  • Individuele gesprekken
  • Mogelijkheid tot begeleid sport & spel
  • Crisis en Incidenten Beheersing, CIB
  • Mogelijkheid tot creatieve begeleiding zoals bijvoorbeeld beeldhouwen, schilderen, houtbewerking, kleding maken etc.
  • Verbale en Non Verbale Communicatie, VNVC training
  • Begeleiding in huishoudelijke taken
  • Tuinieren