Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen.

  1. Een melding doen (Wmo). Tip: als je dit schriftelijk doet, kun je altijd zien wanneer je contact hebt opgenomen met de gemeente.
  2. Een persoonlijk plan van aanpak (Wmo)  In dit plan beschrijf je wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt. Of waar je kind hulp bij nodig heeft. Het is niet verplicht om een plan te maken.
  3. De gemeente onderzoekt je aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.
  4. Je krijgt een verslag van het onderzoek. Als je het eens bent met wat hierin staat, onderteken je het verslag. Als je het niet eens bent met het verslag, onderteken je het verslag niet. Je schrijft er wel bij waarom je het er niet mee eens bent.
  5. Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2 weken of je de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.

Tip: Het komt voor dat gemeenten al snel aangeven dat ze twijfelen of je aanvraag in behandeling zal worden genomen. We raden je aan dan toch de volledige aanvraag met alle stappen af te maken. Als de gemeente je aanvraag uiteindelijk afwijst, is de reden daarvoor vastgelegd in een verslag. Daar kun je dan officieel bezwaar tegen maken.